Disclaimer

Auteursrecht:

Bij Personal Oil Design maken wij doorgaans gebruik van eigen beelden of toegestane beelden van partners/leveranciers/samenwerkingen. Wanneer dit niet het geval is, wordt dit altijd vermeld, inclusief de bron. Het zonder toestemming én vermelding overnemen van ons beeldmateriaal én teksten is niet toegestaan. Indien je interesse hebt in het gebruik van onze beelden, neem dan contact met ons op.

Prijzen:

Alle prijzen op onze site zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Ondanks zorgvuldige controle kunnen druk- en zetfouten voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. De onderneming is niet verplicht om het product volgens een foutieve prijs te leveren.

Medische Disclaimer:

De informatie op deze website vervangt niet de diensten of informatie van getrainde (medisch-) professionals en/of zorgverlenende instanties. Het is geen vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning, of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De verstrekte informatie is algemeen van aard en is niet specifiek gericht op een individueel persoon of medische situatie. Bezoekers worden geadviseerd medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan hun behandelend arts of andere zorgprofessional.

Bij acute medische klachten of psychische problemen, en bij het verergeren van klachten of symptomen, wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Zwangerschap:

Wij adviseren doorgaans om bij zwangerschap steeds advies en raad te vragen aan je behandelende arts vooraleer gebruik te maken van etherische oliën. Bij al onze producten wordt ook vermeld indien het product al dan niet gemeden zou moeten worden tijdens of onmiddellijk na de zwangerschap. Personal Oil Design kan niet aansprakelijk gesteld worden indien u de raad van ons of uw arts negeert. 

Coaching is geen persoonlijk advies:

Informatie over coaching of zelfzorg betreft algemene richtlijnen en is geen direct medisch advies. Het heeft geen specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker. Bij twijfel en aanhoudende klachten raden we aan om geadviseerd professionele medische hulp in te schakelen.